Fra fjære til fjells / Fiervvás duoddarii / From the shoreline to the mountains

Project Spotlight: A four-day workshop shares intergenerational knowledge on foraging and natural dyeing.

ch’i cha jų̃ kwa’ch’e Nän / Nün Ch’i cha jų̃ kwa’ch’e
In an outdoor workshop based on foraging for plant materials to create textile dyes, a participant holds a large woven basket filled with leaves.

With a focus on textile art and creating dyes from plants on the shore and in the mountains, Britta Marakatt-Labba and Hilde Hauan invited workshop participants on a hike to find plants, fungi, chives, bearded moss, seaweed and kelp. Watch the video documenting the workshop here!

Med fokus på tekstilkunst og utvinning av farger fra vekster i fjæra og på fjellet inviterte  Britta Marakatt-Labba og Hilde Hauan på vandring for å finne planter, sopp, tjuke,  skjeggmose, tang og tare. Se filmen fra workshopen her!

In an outdoor workshop based on foraging for plant materials to create textile dyes, a participant holds a large woven basket filled with leaves.
Documentation of the Fra fjære til fjells workshop (video still) (2020). COURTESY NORTH NORWEGIAN ART CENTRE.

Credit: This video was originally published by the North Norwegian Art Centre, 2020. COURTESY NORTH NORWEGIAN ART CENTRE.

Workshopen «Fra fjære til fjells / Fiervvás duoddarii» ble initiert av tekstilkunstnerne Britta  Marakatt-Labba og Hilde Hauan. Sammen med 10 kunstnere sanket de vekster, farget  tekstiler og eksperimenterte med broderi mens de bodde og arbeidet tett sammen de fire  dagene workshopen pågikk. 

Workshopen var del av Nordnorsk Kunstnersenters tematiske sommerresidencies og var del  to. Første del var i Berg i fjellandskapet i Troms, 2018.

Britta Marakatt-Labba bor og arbeider i Øvre -Sopporo i Sverige. Hun er utdannet ved HDK i  Gøteborg. Hun har vært kunstner siden 1979 og har utstilt i inn- og utland. I 2017 mottok  hun John Savío prisen og deltok på documenta 14. Marakatt-Labba er æresdoktor ved Umeå  universitet. 

Hilde Hauan bor og arbeider både i Tromsø og Bergen. Hun er utdannet i Canada og  Danmark. De siste årene har hun vært professor ved Kunsthøgskolen i Bergen og professor II  på Samisk høgskole i Kautokeino. Hun har vært kunstner og scenograf siden 1979 og har utstilt i inn- og utland. Hauan har mottatt Ulrik Hendriksens Ærespris 2018.

This story is part of the Norway Partner Spotlight. View more content from the Spotlight here.